การปฏิบัติงานดำเนินการติดตั้งธงแดง บริเวณทางโค้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้ดำเนินการติดตั้งธงแดง ณ บริเวณทางโค้ง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลฯ ได้ดำเนินการติดตั้งธงแดง เป็นจำนวน 2 จุด คือ บริเวณทางโค้งหมู่ 1 บ้านดอนแก้ว และบริเวณทางโค้งหมู่ 3 บ้านเวียงทอง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์