ประชุมปรึกษาหารือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เฟส 2 ของตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม พร้อมด้วยปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม นายอธิมงคล ชุ่มมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และนางสาวพนอจิตต์ ธรรมโถ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้เชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วม จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวาย กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ และกลุ่มป่าชุมชน เพื่อร่วมประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เฟส 2 ของตำบลเมืองชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์