กิจกรรมทำตุงล้านนา ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

ณ  อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์