ประกอบพิธีเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์