คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ณ เทศบาลตำบลเมืองชุม  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์