คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์