ประชุมทีมคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่เป็นโรคติดต่ออันตรายในระดับตำบล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาถึงจังหวัดเชียงราย ควรกักตัวเอง 14 วัน นับจากเดินทางมาถึงภูมิลำเนาและให้ไปรายงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตที่พำนัก หรืออาศัย

ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์