ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน 1 ป้าย งบประมาณก่อสร้าง 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์