ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ดำเนินการภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางโดยมีพื้นที่ 7,140 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการเทศบาลตำบลเมืองชุม    พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างถาวร    จำนวน 1 ป้าย งบประมาณก่อสร้าง 412,900 บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์