ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดย้ายคันดินสระเก็บน้ำบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดย้ายคันดินสระเก็บน้ำบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร  จำนวน   1    ป้าย งบประมาณก่อสร้าง    107,000     บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์