เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดทำจดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดทำ "จดหมายข่าว" ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองชุม แก่ประชาชนที่สนใจโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์