ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม ฉบับที่ 7 เรื่องให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 99 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์