เทศบาลตำบลเมืองชุมจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 31 รายการ ออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 98 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์