ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบและประมาณการเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บาคาร่า

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์