ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบและประมาณก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งานเปลี่ยนสารกรองถังเหล็กขนาด 1x1.20 เมตร และชุดปั๊มส่งน้ำดันกรองชนิดหอยโข่งขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   ตามแบบและประมาณการเทศบาลตำบลเมืองชุม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน     1    ป้าย     งบประมาณก่อสร้าง       77,500.-      บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สล็อตออนไลน์

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์