เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFRICAN SWINE FEVER)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

- ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์