ประกาศคณะกรรมการการเลืองตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์