ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด \"90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองชุม\"

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

(ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์