เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอเชิญชวนผู้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยตรวจสอบรายชื่อ ตามบัญชีของเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้) เพื่อแสดงตนต่อกรรมการหน่วยเลือกตั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์