ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม โดยมีผลคะแนนดังนี้ (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์