เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน พ.ศ.2564)

ให้ระมัดระวังการเดินทางช่วงเทศกาลฯ เพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์