มาตรการป้องกัน COVID-19 เทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์