ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้
1. ดำเนินการตามประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม ฉบับที่ 9 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ดำเนินการตามประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม ฉบับที่ 10 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์