มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้
1. ดำเนินการตามประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ประกาศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์