24 เมษายน “วันเทศบาล” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการเนื่องใน “วันเทศบาล” โดยท่านปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2564 วันที่ 24 เมษายน 2564 โดยได้กำชับตามขั้นตอนระเบียบหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม และมอบใบประกาศแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ดีเด่น ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์