เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการงดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการงดเผาในที่โล่ง (ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564) รายละเอียดดังนี้

  1. ดำเนินการตามประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง (ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564) เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์