เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20 – 24 /2564

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20 – 24 /2564 รายละเอียดดังนี้

  1. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
  2. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 21/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
  3. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 22/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
  4. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 23/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
  5. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 24/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์