ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

    ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ หน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.–12.00 น. ณ หอประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้

  1. น้ำหนัก 47 กิโลกรัม ขึ้นไป
  2. มีอายุระหว่าง 17 - 60 ปี
  3. พักผ่อนให้เพียงพอ
  4. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนวันที่จะไปบริจาคโลหิต
  5. ระยะเวลาห่าง  3  เดือน ในการบริจาคครั้งต่อไป
  6. สตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือถ้าประจำเดือนหมด ต้องรออีก 3 - 5 วัน
  7. ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือดีซ่าน
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์