เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและควบคุมโรคลัมปี สกิน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุมจึง ความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและควบคุมโรคลัมปี สกิน ดังนี้                           

  1. หากพบอาการ ตุ่มนูน หรือตุ่มนูนแข็งตามลำตัว ต่อมน้ำเหลืองโต อาจมีไข้สูง ซึม อาจพบตาหรือข้ออักเสบ ในโคและกระบือ ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลเมืองชุม และอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยทันที
  2. แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูง ให้อยู่คอกแยกที่มีมุ้งปิดคลุมมิดชิด
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์