ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอประชาสัมพันธ์ “ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564”

        จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงราย กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี – ดีมาก ทั้งนี้ เพื่อลดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดเศษวัสดุด้วยการเผา เป็นการนำไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายโดยวิธีการที่เหมาะสม

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์