26 มิถุนายน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ตลอดจนเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์