คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม ที่ 114/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ในการลงนามปิดประกาศการโอนที่ดิน

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม ที่ 114/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ในการลงนามปิดประกาศการโอนที่ดิน

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์