ประกาศ เรื่อง ขอปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์