ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาลตำบล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์