ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 , เปิดอ่าน 356 ครั้ง

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์