การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 3,8,9,10) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15  ตุลาคม 2564 (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์