ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 วิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องช่อผกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  สมัครผ่าน Google Form ตามลิงค์ https://forms.gle/MpmQ3GvdrebXmezFA

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์