ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ได้รับสมัครรับการเลือกตั้งและไม่ได้รับการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 และพระราชบัญญัติการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ได้รับสมัครรับการเลือกตั้งและไม่ได้รับการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์