ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยจะทำการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นั้น ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่หอประชุมประจำหมู่บ้าน โดยท่านสามารถเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ได้ที่นายทะเบียนอำเภอเวียงชัย ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์