ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 75 ฉบับที่ 81 และฉบับที่ 82

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 75 ฉบับที่ 81 และฉบับที่ 82 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์