คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์