ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่น้ำห่างซ่อมแซมลำเหมืองระบายน้ำและซ่อมแซมประตูปิด - เปิด ฝายลำน้ำแม่ห่าง บ้านวั

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่น้ำห่างซ่อมแซมลำเหมืองระบายน้ำและซ่อมแซมประตูปิด - เปิด ฝายลำน้ำแม่ห่าง  บ้านวังช้าง หมู่ที่  9   ตำบลเมืองชุม   อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์