ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมแซมประตูปิดเปิดฝายหนองไม้มันปลา บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมแซมประตูปิดเปิดฝายหนองไม้มันปลา บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3  ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว  จำนวน 1 ป้ายดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์