ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์