ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองชุม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการตกลงราคา  จำนวน   44    รายการ 

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์