ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม ลงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งฯ

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์