ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอเชิญชวนให้พี่น้อง ประชาชน ผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเมืองชุม เทศบาลตำบลเมืองชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว จัดแคมเปญของขวัญปีใหม่ สำหรับชาวตำบลเมืองชุม “บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพพี่น้องชาวตำบลเมืองชุม” แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 12.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์