ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำเส้นทาง และลดอุบัติเหตุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดทำแผ่นพับแนะนำเส้นทาง และลดอุบัติเหตุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์