ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ผ่าน Platform กลาง การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ Online ของกรมการปกครอง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอประชาสัมพันธ์ “การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ผ่าน Platform กลาง การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ Online ของกรมการปกครอง” ได้ที่ลิงค์ https://citizenservice.dopa.go.th/#/  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์