ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์